Bouwkundige opname

Bij nieuwbouw of renovatie, loop je het risico dat er schade ontstaat aan aangrenzende bebouwing. Daarom is het belangrijk om de risico’s vooraf inzichtelijk te maken.

Nulmeting, inzichtelijk en afhandeling

Met een bouwkundige opname van A2 experts bent u voorbereid op eventuele schadeclaims. In het geval van een claim kan A2 Experts een na-opname verrichten. Naast opnames beschikt A2 Experts over de nodige expertises om de schade financieel inzichtelijk te maken en de verdere schadeafhandeling uit te voeren.

Mijnbouwschade

Er worden in Nederland systematisch stoffen (delfstoffen, mineralen) aan de bodem onttrokken voor bijzonder gebruik of verwerking. Denk daarbij aan gaswinning, zoutwinning en aardwarmte. Hierdoor zakt de bodem onder uw woning, of wordt uw woning blootgesteld aan bevingen. Dit veroorzaakt scheurvorming. Om sterk te staan in eventuele schade door mijnbouw is het belangrijk om een nulmeting te laten uitvoeren door A2 Experts.

NEN 2767 Conditiemeting

Doormiddel van een NEN 2767 – inspectie krijgt u een compleet en objectief inzicht van de staat van uw gebouw. Deze meting is uitermate geschikt om bijvoorbeeld een Meerjaren Onderhoudsplan op te laten stellen. (MJOP).

Contact formulier