Wet Kwaliteitsborging

Vanaf 1 juli 2022 gaat de Wet Kwaliteitsborging kortweg de WKB, van kracht. De overheid wil hiermee de positie van de eindgebruiker (consument) in het bouwproces verbeteren door gebouwen niet langer door een bevoegd bestuursorgaan maar door gecertificeerde marktpartijen worden getoetst.

Deze nieuwe spelregels hebben grote gevolgen voor bouwers en eigenaren. Maar moeten leiden tot een verbeterde duurzame bouwkwaliteit en het eenduidig bouwtoezicht door transparante inschakeling van private kwaliteitsborgers.

De wet gaat in eerste instantie voor gevolgklasse 1 (bouwbesluit) dit zijn bouwwerken of verbouwingen die vergunning plichtig zijn. Zoals:

  • Grondgebonden eengezinswoningen
  • Vakantiehuisjes
  • Bedrijfspanden van maximaal twee bouwlagen

De aansprakelijkheid van de aannemers ten opzichte van de particulier en professionele opdrachtgevers wordt uitgebreid. Dus de (hoofd)aannemer is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit en is verplicht dit vast te leggen in een dossier bevoegd gezag en een consumenten dossier. De rol van de opzichter wordt overgenomen door een private onafhankelijke Kwaliteitsborger. Het grote verschil is dat deze verplicht is op elk vergunning plichtige (ver)bouwwerkzaamheden.

Als onderaannemer krijgt u hier mee te maken krijgen. De aannemer gaat de extra administratieve druk van uw werkzaamheden en verantwoordelijkheden van uw deel van de bouwkolom bij u neerleggen. Zoals;

  • Verbrede aansprakelijkheid
  • Informatieplicht verzekeringen
  • Waarschuwingsplicht
  • Verplicht aanleveren van documentatie.

De marktwerking verplicht u als onderaannemer dit proces goed in te richten en heeft ook positief effect op uw bedrijf, het inzichtelijk maken van de geleverde kwaliteit, en bij eventuele schadeclaims bent u administratief voorbereid.

A2 experts kan u in dit proces bijstaan, door de jarenlange ervaring in de bouw en afbouw begrijpen wij de problemen en de kansen. Neem geheel vrijblijvend contact met ons en kijken waar we elkaar kunnen versterken en ontlasten.

Contact

Contact formulier