Zienswijze Instituut Mijnbouwschade Groningen, IMG

U heeft een adviesrapport ontvangen van het IMG, voorheen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG), en bent het hier in zijn geheel of deels niet mee eens. Dan heeft u het recht om een zienswijze op te stellen. U kunt er voor kiezen om zelf een zienswijze op te stellen of om een deskundige in te schakelen om de zienswijze voor u op te laten stellen. A2 Experts helpt u hier graag verder mee.

Zienswijze op laten stellen door A2 Experts

Bij het opstellen van een zienswijze beoordelen wij de schade omschreven in het adviesrapport, welke is opgesteld in opdracht van het IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) in zijn geheel opnieuw. Dit doen wij tijdens een bezoek op locatie en hier nemen wij de gehele situatie met u door. Onze bevindingen werken wij uit in een uitgebreide rapportage. Wij staan u het gehele traject bij.

Kosten

In de meeste gevallen is het laten opstellen van een zienswijze voor u kosteloos. Zie de site van de overheid: Bron: wetten.nl. https://wetten.overheid.nl/BWBR0040584/2019-07-05.
Mochten er onverhoopt toch kosten niet vergoed worden dan bespreken wij dit vooraf met u.

A2 Experts inschakelen

Wilt u meer informatie ontvangen of ons inschakelen? Vul dan het contactformulier in. Wilt u een gratis adviesgesprek op locatie aanvragen? Vul dan eveneens het formulier in of bel ons op 0546-232 002.

Contact formulier