Zienswijze Instituut Mijnbouwschade Groningen, IMG

U heeft een adviesrapport ontvangen van het IMG, voormalig Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen (TCMG) en bent het hier in zijn geheel of deels niet mee eens. Dan heeft u het recht om een zienswijze op te stellen. U kunt er voor kiezen om zelf een zienswijze op te stellen of om een deskundige in te schakelen om de zienswijze voor u op te laten stellen. Wij A2 Experts helpen u hier graag verder mee.

Zienswijze op laten stellen door A2 Experts

Bij het opstellen van een zienswijze beoordelen wij de schade omschreven in het adviesrapport opgesteld in opdracht van het IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) in zijn geheel opnieuw. Dit doen wij tijdens een bezoek op locatie en nemen de gehele situatie met u door. Vervolgens werken wij dit uit in een uitgebreide rapportage, tevens staan wij u het gehele traject bij.

Kosten

In de meeste gevallen is het laten opstellen van een zienswijze voor u kosteloos zie site van de overheid: Bron: wetten.nl. https://wetten.overheid.nl/BWBR0040584/2019-07-05. Mochten er onverhoopt toch kosten niet vergoed worden dan bespreken wij dit vooraf met u.

A2 Experts inschakelen

Wilt u meer informatie ontvangen of ons inschakelen? Vul dan het contactformulier in. Wilt u een gratis adviesgesprek op locatie aanvragen? Vul dan eveneens het formulier in of bel ons op 0546-232 002.

Contact formulier