Zoutwinning

Nederland is één van de grootste zoutproducenten van Europa. Het grootste deel van dat zout komt uit de bodem in Twente, Noordoost-Groningen en uit kleinere zoutwinningsgebieden in het westen van Friesland.

Maar zoutwinning is niet zonder risico. Het gewonnen zout laat cavernes achter, sommigen zo groot als een voetbalstadion. Hierdoor ontstaat bodemdaling en aanpassing van de grondwaterstand.

Bodemdaling door zoutwinning

De zoutwinning vindt plaats middels oplossingsmijnbouw. Hierdoor ontstaan er in de ondergrond door het winnen van zout holtes (cavernes). Door het winnen van zout treedt bodemdaling op. Hierdoor treedt er vervorming op van het aardoppervlak en funderingslagen. Afhankelijk van de wijze van funderen en ondergronden ontstaat er een interactie tussen gebouw en ondergrond en zal het gebouw geheel of gedeeltelijk mee zakken.

Als deze zakking ongelijkmatig is zullen hierdoor spanningen in de materialen veranderen. Wanneer deze spanningen de materiaalsterkte overschrijden ontstaat schade (scheuren) dan wel, ontstaat er ontoelaatbare scheefstand.

Aanpassen grondwaterpeil

Als de bodem daalt, stijgt relatief gezien de grondwaterstand. Dit betekent dat een goed beheer van het waterpeil van belang is. Door de effecten op de grondwaterstand en de ingrepen daarin, veranderd de grondspanning. Met als gevolg schades aan gebouwen, landbouw en natuur. De mate waarin, is afhankelijk van zeer lokale omstandigheden in de bodem, de diepte en de doorsnede van de bodemdaling en de maatregelen die worden getroffen in het waterbeheer.

Schade door Mijnbouw

Zoutwinning valt onder de mijnbouwwet kleine gasvelden. Instellingsbesluit Commissie Mijnbouwschade & Protocol kleine velden | Publicatie | Commissie Mijnbouwschade

Hier geldt géén omgekeerde bewijslast. Dan geldt de regel dat diegene die stelt schade te hebben die door iemand anders is veroorzaakt, dat ook moet bewijzen.

Nulmeting

Schade door bodemdaling is uitgesloten op uw opstalpolis en in de mijnbouwwet kleine gasvelden is schade door bodemdaling uitgesloten. Als u denkt dat er schade door mijnbouw aan uw opstal is ontstaan dient u het causaal verband aan te tonen. Daarom adviseren wij om een onafhankelijke nulmeting te laten uitvoeren, zodat u een duidelijk status van uw opstal heeft voor dat de mijnbouw start. Zodat u een dossier heeft welke kan dienen als onderbouwing bij het aantonen van nieuwe schade. Voor de nulmeting en het melden van de mijnbouwschade kan A2 Experts u van dienst zijn.

Contact

Wilt u meer informatie ontvangen vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Contact formulier